Leversjukdom

Veterinärfoder för katt vid leversjukdom Royal Canin veterinärfoder ska endast ges på inrådan från din veterinär. Hos oss får du kostnadsfri rådgivning inför ditt foderköp. Kontakta oss med dina frågor på kundtjanst@arkenzoo.se eller på telefon nr 010-490 62 55. Du kan även vända dig till någon av våra duktiga veterinärer på Vettris veterinärkliniker, du hittar din klinik och kontaktuppgifter på www.vettris.se. Genom att köpa denna produkt bekräftar du att ditt djur är undersökt av veterinär Visa fortsättningen

Veterinärfoder för katt vid leversjukdom

Royal Canin veterinärfoder ska endast ges på inrådan från din veterinär. Hos oss får du kostnadsfri rådgivning inför ditt foderköp. Kontakta oss med dina frågor på kundtjanst@arkenzoo.se eller på telefon nr 010-490 62 55. Du kan även vända dig till någon av våra duktiga veterinärer på Vettris veterinärkliniker, du hittar din klinik och kontaktuppgifter på www.vettris.se.

Vettris

Genom att köpa denna produkt bekräftar du att ditt djur är undersökt av veterinär som rekommenderat användning av detta foder. Så länge ditt djur äter veterinärfoder rekommenderas veterinärbesök minst var sjätte månad för hälsoundersökning. Uppsök omgående veterinär om djurets hälsotillstånd försämras under tiden du ger veterinärfoder.

Veterinärfoder vid leversvikt, hepatit och andra leversjukdomar hos katt

Veterinärfoder för katter som lider av leversvikt, hepatit eller annan leversjukdom. Royal Canin Hepatic kan även användas vid rubbningar i kopparomsättningen. Följ alltid din veterinärs rekommendationer.

Tecken på att ditt djur har försämrad leverhälsa

  • Viktnedgång
  • Dämpat humör, allmänpåverkad, svag
  • Kräkning och diarré
  • Överdriven törst och urinering

Kontakta din veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur lider av en leversjukdom eller annan åkomma.

Hepatic - veterinärfoder vid leversjukdom hos katt

  • Royal Canin Hepatic är ett högenergifoder vilket gör att mängden mat per mål kan reduceras och ändå tillgodose djurets dagliga energibehov.
  • Låg kopparhalt minimerar lagring av koppar i levercellerna och cellskador orsakade av gallstas.
  • Antioxidanter (vitamin E, C, taurin, lutein) hjälper till att neutralisera fria radikaler
2024-02-02
från 519,00 kr
från 519,00 kr
  • På lager.
  •