Goda råd

Goda råd

Vaccinera din katt

Att vaccinera sig mot farliga och smittsamma sjukdomar är självklart för de flesta människor. Lika självklart ska det vara att vaccinera våra husdjur. På så sätt undviker vi sjukdomar, onödigt lidande och att smittor sprids vidare. Anledningen till att de sjukdomar vi vaccinerar mot är så pass ovanliga är just för att de flesta vaccinerar sina husdjur. 

Katter vaccineras första gången vid 8–9 veckors ålder och andra gången tre till fyra veckor senare. Därefter är det dags igen vid 1 års ålder.

Att tänka på:

  • Ta inte för givet att kattungen är vaccinerad innan du hämtar hem den. Begär vaccinationsintyg.
  • Det är ditt ansvar att hålla vaccinationerna uppdaterade.
  • En vanlig förkylning är oftast ofarlig så länge djuret är vuxet och friskt.
  • Du kan alltid rådfråga din veterinär om du är osäker.

Vaccinera katt

Katter vaccineras mot:

  • Kattpest: en allvarlig mag- och tarminfektion med hög dödlighet.
  • Kattsnuva: kan orsaka hosta, feber, förkylning, blåsor i munnen och ögoninfektioner.
  • Det finns även tilläggsvaccin mot till exempel rabies och klamydia. Kolla med din veterinär.

Efter 1 års-vaccinationen ska katten vaccineras antingen varje eller vart tredje år beroende på vilken sorts vaccin din veterinärklinik använder. Vanligtvis vaccinerar man mot kattsnuva varje år och mot kattpest vart tredje.

Innekatter och vaccination

Kom ihåg att även innekatter måste vaccineras. Kattpest sprids nämligen via andra katter och avföring och vi människor kan råka få med oss sjukdomen hem via våra ytterskor. Risk för smitta finns även vid veterinärbesök och på kattpensionat.

När ska man inte vaccinera sin katt?

Det är viktigt att katten som ska vaccineras är frisk. Alltså får katten inte ha pågående infektionssjukdomar, vara undernärd eller under medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret. Helst ska man heller inte vaccinera dräktiga djur. Är du osäker? Rådfråga din veterinär.

Denna text är framtagen och skriven i samarbete med Vettris.