Goda råd

Goda råd

Tolka kattens språk

Liksom alla andra djur reagerar katten på sin omgivning på ett instinktivt sätt. Men katter är också intelligenta djur som är förmögna att lösa problem. Generellt är inte katter ett djur som tycker om att arbeta, till skillnad från hunden som ofta används som tjänstedjur, men katten kan mycket väl lära sig att hoppa upp på ett handtag för att öppna en dörr. Då gör den dock det för eget syfte, att den faktiskt vill komma in i det stängda rummet. 

Så varför spinner katten? Varför skjuter den rygg och piskar med svansen? Hur tolkar jag kattspråk?

En piskande svans och vasst fräsande signalerar aggressivitet i kattspråk. Likaså lägger katten öronen bakåt och kröker rygg i hotfulla situationer. Av dessa anledningar missuppfattar hundar och katter varandra, eftersom hunden med en viftande svans, krökt rygg och bakåtliggande öron signalerar fredlighet och önskan om lek.
Genom fräsandet varnar katten och den krökta ryggen gör att motståndaren upplever katten som större.
Om bara svansspetsen på katten rör sig brukar det vara i upphetsning inför en jakt medan en rakt uppstående svans signalerar en glad katt. Katten har svansen väldigt sänkt när den är orolig och håller sig avvaktande. Är katten rent av undergiven håller den svansen tätt nästan in under kroppen.

 • När katten känner sig uppgiven och inser att den inte rår på motståndaren kan den välja att krypa ihop med tassarna tätt runt kroppen. Svansen lägger katten också gärna tätt intill sig, men man kan se en viss anspänning i en trummande svansspets. Kanske funderar katten i detta läget om det är bättre att fly än illa fäkta?
 • Klapprande tänder är också ett jaktbeteende i kattspråket. Katten simulerar det dödande bett den gör vid en attack. För en tamkatt kan så lite som en fluga ge upphov till klapprandet.
 • Ett annat ganska märkligt ansiktsuttryck är när katten rynkar nosen på ett speciellt sätt som kallas för flema. Då har katten mest troligt fått korn på en väldigt behaglig doft.
 • Om blickar kunde döda... Katten stirrar gärna ut sin motståndare. Det kan vara en skenmanöver när katten känner sig hotad och gör sig lite tuffare än vad den i själva verket är. Ögonen kan också signalera att katten är rädd om de är vitt uppspärrade med stora pupiller.
 • När katten är nöjd spinner den. Dock kan katter även spinna då de är rädda. Även födande honor kan spinna. Då har spinnandet till uppgift att lugna katten själv. Ett annat tecken på välbehag är när katten trampar med tassarna på sin ägare. Det härstammar från när kattungen diade sin mamma och på samma vis trampade med tassarna mot mamman för att stimulera mjölkflödet.
 • Ett annat sätt som katten signalerar välbefinnande på är att kisa med ögonen. Man kan se det som att katten helt enkelt ler med ögonen.

Katten har ett väldigt tydligt kroppsspråk (kattspråk), men kan ändå verka oberäknelig, då utfallen kan komma plötsligt. Katter är djur som jagar och det beteendet finns kvar hos tamkatter.
När katten jagar ligger den still och rör bara svansspetsen. Man kan också se att katten klapprar med tänderna. Det gör den för att jakten ger en anspänning. 

Signaler i kattspråk 

Om katten känner sig ha övertaget över en motståndare, kan katten stirra stint. Känner sig katten däremot hotad, kan den ge ifrån sig ett fräsande morrande. Andra tecken på aggressivitet hos en katt är krökt rygg, rest ragg och piskande svans. Att kröka rygg och resa ragg gör katten för att verka större. Den piskande svansen signalerar ilska, medan svansen är glatt upprätt då katten är på bra humör.

 • Katten använder också svansen för att signalera undergivenhet och rädsla. Med svansen lågt hängande mellan benen talar katten om att den är undergiven med lite självförtroende.
 • En katt som spinner är en symbol för välbefinnande och uttrycket att ”spinna som en katt” kan vi människor ta till när vi vill förmedla att vi mår bra. Mycket riktigt spinner katten av välbefinnande, men katten kan även spinna av oro för att försöka lugna sig själv. 
 • En katt som rullar på rygg känner sig trygg och tillfreds och bjuder in till smek. Att blotta magen och strupen symboliserar tillit.
 • Ett beteende hos katten som kan vara störande för människor är när katten står still och trampar på stället. Många kattägare kan nog känna igen sig att bli väckta på det sättet. Beteendet ger katten en känsla av välbefinnande då det härstammar från tiden som kattunge, då katten diade sin mamma och ”knådade” runt spenen.
 • Ett annat uttryck för välbefinnande är när katten ”flemar”. Det är en alldeles speciell, vädrande nosrörelse. Troligtvis känner katten en synnerligen smaskig doft som gör att den börjar flema.
 • Ögonen kan också signalera njutning och tillfredsställelse. Kisar katten när den blir klappad kan man i kattspråk konstatera att katten har det gott.
 • Med öronen signalerar katten också sin sinnesstämning. Är katten avspänd och tillfreds pekar öronen framåt, lätt utåt. Det är också så katten håller öronen då den hälsar vänligt.
 • Börjar katten bli vaktsam, riktas öronen mera rakt fram. Öronen kan också rycka nervöst och det tyder på upphetsning hos katten och ligger öronen platt bakåt, får man hoppas att man inte är anledningen till det då det är en aggressiv signal.