Goda råd

Goda råd

Tolka hundens språk

Tolka hundens språk

Liksom människor kommunicerar hundar. Dels med andra hundar, dels med människorna omkring dem. Vi människor använder oss av kroppsspråk, även om vi kanske inte alltid är medvetna om det, då det främst är ord som styr vårt sätt att kommunicera med andra människor. Hundar använder sig huvudsakligen av kroppsspråket. Många gånger vill vi att hunden ska förstå vårt språk och våra signaler, men vi har mycket att lära av hundarna också.

Signaler i hundens språk

Många skulle nog ange att vifta på svansen, morra och skälla som hundens språk. Signalerna en hund sänder ut är dock betydligt mycket mer än så och är kanske inte alltid så enkla att förstå.

Just svansviftning behöver inte, som de flesta av oss tror, betyda att hunden är glad och vill leka. En hund som viftar på svansen med kroppen sänkt medan den nästan smyger sig fram mot en person, signalerar att den uppfattar personen som arg eller upprörd och vill med sitt bevekande sätt lugna människan.

En annan lugnande signal är om hunden slickar sig runt munnen eller på nosen. Så gör hunden om den känner sig osäker i mötet med en annan hund eller en människa.
Att hunden gäspar har ungefär samma innebörd som att slicka sig runt nosen. Det behöver alltså inte vara så att hunden är trött, det kan vara en avväpnande manöver från en hund som antingen vill lugna sig själv eller lugna sin omgivning.
Båda dessa kan hundägaren ta till och själv göra om man vill lugna sin hund.

Som motsats till dessa signaler i hundens språk är morrandet en varningssignal. Hunden morrar då den vill tala om för någon att hålla sig på avstånd. Morrandet behöver inte vara aggressivt, utan bara ett sätt att säga ifrån att en annan hund till exempel ska håll sig till sitt eget hundben.

Skälla kan hunden göra av lite olika anledningar och liksom hos människor avgör tonläget och intensiteten vad det är för ett sorts skall. Hunden kan skälla likväl när den är glad som när den är arg eller stressad. Att skälla är ett normalt hundbeteende som ibland kan bli ett problem för människorna i hundens omgivning. Hunden ger helt naturligt skall vid till exempel fara, men ett alltför ihärdigt skällande kan betyda att hunden är stressad.
Tillsammans med skallet kan hunden, om den är i koppel, samtidigt göra ett utfall. I regel sker det i mötet med andra hundar och misstolkas ofta som att hunden är tuff och stöddig. I själva verket känner sig hunden osäker och hotad och behöver hjälp av människan som håller kopplet att gå bort från situationen.

Genom att vända på huvudet visar sig hunden fredlig. Hundar emellan använder sig ofta av signalen. 
Att helt vända sig bort och vända bakdelen till betyder däremot att hunden vill vara ifred. Det är ett vänligt sätt av hunden att säga ifrån, till exempel när en äldre hund tycker att en valp blivit för jobbig.
Vill hunden däremot leka viftar den på svansen och sänker överkroppen.