Goda råd

Goda råd

Ormbiten hund

Nu när vädret har blivit varmt och behagligt i stora delar av vårt land börjar ormarna vakna på allvar. För våra fyrbenta vänner kan ormbett orsaka allvarlig sjukdom. Huggorm är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien, här nedan kan du läsa om hur du hanterar och motverkar huggormsbett på ditt djur.

Varje år blir cirka 2000 hundar och ett stort antal katter bitna av huggorm i Sverige. Hundar blir oftast bitna i nosen, kring huvudet eller i ett ben. Katterna blir oftast bitna i tassarna.

Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Att bli biten av huggorm är allvarligare för hundar och katter jämfört med människor då djuren har mindre kroppsvolym att fördela gifterna på. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.

Känner du till riskerna?

Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar vilket kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta djur blir friska igen. Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet. Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär omgående.

Symptom

  • Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir djuret tröttare än vanligt. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet, det är därför djuret behöver komma till en veterinär för undersökning. 30 procent av betten är dock så kallade ”torra bett” utan giftinjektion, då utvecklar djuret inga symptom. Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.
  • Systemiska symtom- Blodcirkulation kan försämras efter ett huggormsbett. Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde hund drabbas även av hjärtrytmrubbning. Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga. Rapporterad dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra procent.

Vad kan du göra själv?

  • Vila - Om du vet att din hund eller katt har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. Uppsök veterinär omgående. Bär om möjligt ditt djur så sprids giftet långsammare i kroppen. Det viktigt att din hund eller katt inte rör sig efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Om du kan, lyft ditt djur. Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.
  • Åk direkt till veterinär - Även om din hund eller katt verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att djuret blivit ormbitet.
  • Kortison eller inte? - Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison. Många hundägare har också haft med sig kortison i skogen. Men det finns studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett. Prata alltid med veterinär innan du ger ditt djur kortison.
  • Eftervård - Strikt vila i 10–14 dagar rekommenderas efter bettet. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några upplever nedsatt kondition under en tid.

Vad gör veterinären?

  • Hur din hund eller katt behandlas beror på symtomen. Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan djuret ordineras vila hemma. Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation. Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.
  • Blodprov - Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.
  • Dropp - Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.
  • Antiserum - Den enda specifika behandlingen vid huggormsbett är antiserum. Det finns nu ofta tillgängligt vid många större kliniker och djursjukhus. För bäst effekt ska denna behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock, därför ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.

Ta det nu lugnt med era djur i skogen och ha en riktigt skön sommar!

Denna artikel är producerad i sammarbete med Vettris veterinärkliniker.