Goda råd

Goda råd

Kastrera din hund

Att kastrera en hund som inte ska användas i avel kan minska risken för ett antal sjukdomar. Samtidigt kan besvär som härrör från könshormoners inverkan dämpas. Dock är det viktigt att komma ihåg att många beteenden, som till exempel aggressivitet och nervositet, inte påverkas av kastrering. Även invant urinmarkeringsbeteende kan kvarstå efter ingreppet.

Könsmognad

Hundar blir normalt sett könsmogna runt ett års ålder, beroende på ras. Tikar löper då för första gången, medan hanhundar visar större intresse för dofter och kan börja söka ett större revir i jakt på tikar. Tiken löper vanligtvis en till två gånger per år och kan under sin hormoncykel få problem med skendräktighet. En del ägare upplever också att vissa tikar blir lite dämpade och nedstämda runt löp. Löpning kan också komma i vägen för till exempel jaktsäsong, tävlingar och träning. Läs mer om produkter för löp här >>

Möjliga för- och nackdelar med kastration av hanhund

+ Stressen minskar oftast eftersom de inte påverkas lika mycket av löpande tikar
+ De blir ofta mindre rymningsbenägna
+ Deras urinmarkeringsbeteende kan minska
+ Det förhindrar framtida problem med prostatan och risk för testikeltumörer.
– Kastrerade hanhundar löper större risk för problem med urininkontinens, detta går dock vanligtvis att behandlas med medicin
– Hundens ämnesomsättning försämras och de kan få lättare att gå upp i vikt

Medicinsk kastrering

Genom att veterinär placerar ett implantat under huden kan man uppnå en tillfällig ofruktsamhet som vanligtvis varar under cirka 6 månader och upp till ett år. Därefter brukar effekten sina och de allra flesta hundar återgår till att bli en normal fertil hanhund.

Kirurgisk kastrering

Vid kirurgisk kastrering opereras testiklarna bort vilket medför en permanent kastrering. Saknad av en eller bägge testiklar i pungen är inte helt ovanligt och man behöver då istället göra en bukoperation för att kunna lokalisera och avlägsna testiklarna. Oavsett ingrepp lämnas hunden in hos veterinär över dagen för operationen.

Kastration tik

Tikar kastreras genom att man opererar bort äggstockarna och hela, eller delar av, livmodern. Då upphör tikens hormoncykel med löpningar. Kastreringen görs på klinik och hunden lämnas in över dagen för operation. Genom ingreppet förhindrar man livmoderinflammation samt äggstocks- och vaginaltumörer. Kastrerade tikar kan även slippa problem med bland annat skendräktighet, och kastrering innan könsmognad kan minska risken för juvertumörer. Saker att tänka på är att tikar kan få lättare att gå upp i vikt efter kastrering och de kan också få problem med urininkontinens som måste behandlas.

Vettris veterinärklinik ger dig gärna råd kring eventuell kastrering av din hund. Vettris ger dig även rådgivning kring foder efter ingreppet för att minska risken för viktuppgång. Kontakta din närmaste klinik för råd och tidsbokning här >>