Goda råd

Goda råd

Ditt första akvarium

Grattis till ditt nya akvarium!

Du har nu skaffat dig ett akvarium som du kommer att ha glädje av länge. Innan du kan släppa i fiskar i ditt akvarium är det en del förberedelser som måste göras. Detta för att dina nya fiskar ska trivas så bra som möjligt redan från början. Följ denna guide steg för steg.

Steg 1 Placering av akvariet

Börja med att välja ut platsen där ditt akvarium ska stå. Akvariet bör inte stå i solljus, så välj gärna en mörkare plats i rummet för att undvika algtillväxt. För att fiskarna ska få lugn och ro bör det heller inte stå på en plats där man ofta går förbi, exempelvis nära en dörr. Tänk på att placera akvariet på en möbel som håller! När akvariet är fullt med vatten och inredning kommer det att väga minst 1,2 kg per liter. Ett akvarium som rymmer 100 liter vatten kommer alltså att väga minst 120 kg. Det är viktigt att akvariet står helt rakt, så kontrollera gärna med ett vattenpass. Är ytan lite ojämn eller om du inte vill ställa akvariet direkt på din möbel finns det speciella akvariemattor du kan köpa hos oss.

Steg 2 Gör rent

När du har valt ut platsen där ditt akvarium ska stå, är det dags att rengöra det. Använd aldrig några rengöringsmedel ens på akvariets utsida eftersom det kan komma en skvätt in i akvariet av misstag. Rengör akvariet i stället med varmt vatten och en trasa eller svamp som du enbart använder till akvariet. Har du kalkavlagringar i ditt akvarium tar du lätt bort dem med Sera ph-minus och en svamp.

Steg 3 Akvariets delar

 

Akvariegrus

Skölj gruset väl och skrubba stenar och rötter i ljummet vatten. Lägg gruset på plats i akvariet. Vi rekommenderar ett gruslager på ca 5 cm för att växterna ska trivas bra. Vissa fisksorter kan föredra en viss kornstorlek på sanden men mest handlar det om hur du vill att akvariet ska se ut. Den mest lättskötta sanden har en kornstorlek på 2-5mm, grövre gör det svårare för växterna att ta upp näring och rota sig. Finare sand kan vara svårare att slamsuga och den kan bli för tät och orsaka gasbildning. Om du ska ha bottengödning ska den läggas i ett lager under sanden och förbli där.

Pump och doppvärmare

När du haft i sanden så installerar du pumpen och doppvärmaren.Sätt inte i kontakterna ännu.

Steg 4 Fyll till hälften med vatten

Därefter fyller du akvariet till hälften med vatten. Som du säkert förstår är det viktigt att akvariet står på den plats där du ska ha det. Ett vattenfyllt akvarie går inte att flytta.

Stenar, rötter och växter

Nu placerar du dina rötter och stenar där du vill ha dem. Därefter är det dags för växterna. Ta bort krukan och stenull som växterna levereras i. Stenullen kan göra att det blir för tätt för växten som då kvävs. Finns det skadade eller bruna löv så ta bort dem.

Resten av vattnet

Fyll på resten av vattnet och sätt i kontakterna till pumpen och doppvärmaren.

Steg 5 Belysning

Tänd belysningen. Koppla gärna en timer till belysningen så att fiskarna och växterna får en konstant dygnsrytm. Det brukar vara lagom med 10-12 timmars belysning per dygn, utom på våren och sommaren då man kan sänka tiden till 6-8 timmar.

Steg 6 Vattenberedning och introducering av fiskar

Tillsätt vattenberedningsmedel Sera Aqutan och bakterieflora Sera Nitrivec enligt instruktioner på flaskorna. Det står på Nitrivec-flaskan att man kan introducera fiskar i akvariet redan efter 24 timmar, men vi rekommenderar ändå att man väntar tre dagar. Detta bland annat för att dina bakterier ska hinna föröka sig och mogna så att dom kan bryta ner de gifter som blir av fiskavföring och överbliven mat. Tillsätt växtnäringen flytande Sera Florena eller tabletter Sera Flora Plus enligt instruktioner på förpackningen. När du introducerar dina nya fiskar är det viktigt att övergången från transportpåsen till akvariet blir så skonsam som möjligt för fisken. Kraftiga och snabba temperaturväxlingar är stressande för fiskar. Lägg den oöppnade påsen i akvariet. Efter ca 10 min kan du öppna påsen och hälla ner ungefär en deciliter av akvarievattnet i påsen. Upprepa denna procedur ett par gånger under en halvtimme. Flytta sedan över fiskarna från påsen till akvariet utan att hälla ur vattnet ur påsen. Detta för du lättast med hjälp av en liten håv. Anledningen till att du inte ska hälla i vattnet från påsen i akvariet är att det är bäst att inte introducera främmande bakteriekulturer i ditt akvarium. Du minskar risken för problem på detta sätt.

Matning

Du behöver inte ge dina fiskar någon mat den första dagen, eftersom de ofta är lite stressade av miljöbytet. När du matar dina fiskar, tänk på att inte ge dem mer mat än de äter upp på ca två minuter. Det ska inte bli någon mat över som sjunker till botten. Det brukar räcka att mata fiskarna en gång om dagen. Om du har  eller bottenätare är det bra att stödmata dem med speciella tabletter. Lägg i tabletterna på kvällen när lampan är släckt så hittar rätt fiskar maten.

Varför vattenbyte?

I ett akvarium med fiskar och växter bildas hela tiden restprodukter av fiskarnas avföring, foderrester, döda växtdelar m.m. Ett väl fungerande akvarium bryter ned dessa rester, dels i filtret och dels i bottenlagret. Slutprodukten är nitrat som växterna tillgodogör sig till viss del som näring. Akvariet hålls levande genom syreälskande bakterier som finns överallt i akvariet. Det är dessa som s.a.s sköter vattenreningen. Om man inte gör regelbundna vattenbyten kan detta leda till sjukdomar, algbildning, aptitlöshet och i svåra fall förgiftning.

Jag har aldrig bytt vatten, mitt vatten är klart och rent. Varför byta?

Ett klart vatten behöver inte betyda att det är ett friskt vatten. Fiskarna i ett akvarium med höga gifthalter kan med tiden bli tåligare mot gifterna. När man däremot släpper i nya fiskar klarar de inte den höga halten av t.ex. nitrit, utan dör ganska snart av förgiftning.

Hur ofta ska jag då byta vatten?

Vattenbyte görs med fördel en gång i veckan. Då byter man ut ca en tredjedel av vattnet med hjälp av en slamhävert. I akvarier som rymmer mer än 150 liter räcker det att göra vattenbyte varannan vecka.

Varför ska man använda vattenberedningsmedel?

I kranvattnet kan det finnas ämnen som är skadliga för fiskarna, som t.ex. klor och metallsalter.Vattenberedningsmedlet binder dessa ämnen effektivt. Det innehåller dessutom ett slemhudsskydd för att det nya vattnet inte ska skada fiskarnas slemhinnor och gälar. Om slemhinnan blir skadad blir fisken lättare angripen av sjukdomar.

Lycka till!

Vi önskar dig lycka till med din roliga och spännande hobby! Är det något du funderar över eller vill diskutera så hjälper vi dig mer än gärna.