Goda råd

Goda råd

Avmaskning katt

Hur ofta ska katten avmaskas? Detta är en fråga som många ägare ställer sig och svaret beror mycket på hur kattens omgivning ser ut. Förr råddes kattägare att avmaska sina djur regelbundet men detta rekommenderas inte längre. Avmaskar du din katt regelbundet utan att veta om djuret lider av exempelvis spolmask, som är den vanligaste inälvsparasiten i Sverige, kan maskarna bli resistenta mot avmaskningsmedlet. Visar det sig sedan i framtiden att din katt faktiskt har drabbats av spolmask, bandmask eller dvärgbandmask kommer inte avmaskningsmedlet att bita på parasiterna.

Avföringsprov avslöjar mask

För att vara säker på att du behöver avmaska din katt rekommenderas det idag att du besöker en veterinär som tar ett avföringsprov, eller att du köper ett kit på apoteket för att själv ta ett prov på djurets avföring och skickar in till Vidilab, Statens Veterinärmedicinska Anstalt. I många fall analyseras det inskickade avföringsprovet redan samma dag som det når Vidilab, och sedan skickar myndigheten provresultatet till dig redan nästa dag via mejl eller post. En nackdel med det färdiga testkitet är att analysen inte inkluderar kontroll av bandmask, så om du oroar dig för just bandmask bör du rådgöra med din veterinär.

Välj rätt avmaskningsmedel

  • När du fastställt att din katt har mask, antingen via av ett positivt provresultat eller på grund av att djuret vistats på platser där mask upptäckts, är det dags att välja avmaskningsmedel
  • Vissa läkemedel ges som en engångsdos medan andra ska tas tre dagar i rad, storlek och pris varierar mellan olika preparat
  • Välj ett avmaskningsmedel som endast attackerar den specifika maskart som din katt lider av
  • Ge rätt mängd avmaskningsmedel. Hur du ska dosera avmaskningsmedlet står angivet i produktbeskrivningen och dosen baseras ofta på hur mycket djuret väger
  • Har du en kattunge som ska avmaskas flera gånger i rad rekommenderar vi att du använder samma läkemedel vid samtliga avmaskningar för bästa resultat

Avmaskning katt